Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
 

Chaula.tv misija

Chaula.tv misija ir mainīt mediju lietotāju paradumus, aicinot tos no pasīviem vērotājiem, kļūt par aktīviem medija lietotājiem. Par galvenajām prioritātēm tiek izvirzīta satura pieejamība interneta vidē, interaktivitāte, kā arī augstas kvalitātes attēls (HD kvalitātē). Televīzijas platforma balstīta uz inovatīvām augstas kvalitātes tehnoloģijām, kuru risinājums ir Baltijā pirmā sociālā tīkla platforma, kas izmanto mākoņtehnoloģijas.

Chaula.tv vērtības un principi

 • Ērta satura pieejamība 24 h diennaktī – internetā www.chaula.tv  un mobilajā aplikācijā Chaula.tv
 • Augstas kvalitātes attēls (HD izšķirtspēja)
 • Interneta platforma, kas ikvienam interesentam, balstoties uz stingri aprakstītiem, saturu ierobežojošiem kritērijiem, ļauj augšupielādēt www.chaula.tv savu radīto video saturu
 • Veiksmīga komunikācija un auditorijas piesaiste, izmantojot vadošos sociālo tīklu profilus (Draugiem.lv, Facebook, Twitter, Instagram)
Chaula.tv mērķi
 • Informēt sabiedrību, galvenokārt, jauniešus, par tēmām, kuras viņiem ir interesantas (mūzika, sports, veselīgs dzīvesveids, kultūra), sniedzot iespēju ikvienam jaunietim izteikt savu viedokli par viņiem aktuālām tēmām
 • Vienkopus apvienot vietējo producentu,  kā arī video entuziastu veidoto video saturu
 • Kļūt par informācijas līderi jauniešu (vecumā no 13 – 26 gadiem) vidū.
 • Ar aktīvu darbību sociālajos tīklos, iesaistīt auditoriju satura veidošanā

Chaula.tv uzdevumi

 • Veidot video saturu atbilstoši Eiropas un starptautiskajiem satura un vizuālajiem kvalitātes standartiem ar mērķi celt tautas pašapziņu, saliedēt sabiedrību, informēt par aktualitātēm
 • Sniegt sabiedrībai izpratni par jaunākajām komunikācijas tehnoloģijām un to efektīvu pielietojumu
 • Interviju, sižetu veidā bagātināt jauniešu zināšanas par savu valsti, kultūru, spilgtākajiem notikumiem, kā arī personībām
 • Veidot raidījumus, rīkot konkursus, kuri rosina interesi par mediju darbu gados jaunāko skatītāju vidū

Ētikas noteikumi

Biedrības „Chaula.tv” video saturs nekādā veidā nepārkāpj LR Saeima 12.07.2010 izstrādāto Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu.

Žurnālistu, TV moderatoru ētikas noteikumi

 • Chaula.tv Žurnālisti nevar būt politisko partiju amatpersonas. Ja žurnālists kandidē vēlēšanās, viņš aptur profesionālo darbību:
 • Žurnālisti neiesaistās organizācijās, kas var traucēt profesionālo pienākumu veikšanai.
 • Žurnālisti nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus kā atlīdzību par profesionālo darbību no personām, kas nav viņu darba devējs.
 • Žurnālistam ir jāatsakās no tāda materiāla veidošanas, kas rada interešu konfliktu attiecībās ar indivīdiem, politiskām, ekonomiskām un citām interešu grupām.
 • Žurnālistam nav tiesību atklāt informācijas avotu bez tā piekrišanas.
 • Žurnālista pienākums ir pārbaudīt avotos sniegto informāciju.
 • Žurnālistam jāievēro bērnu tiesības, izmantojot viņus kā informācijas avotus.
 • Žurnālistam jāizvairās izmantot anonīmus avotus publicētajos materiālos. Atsaucoties uz anonīmu avotu, žurnālists uzņemas atbildību par informācijas patiesumu un iespēju robežās paskaidro anonimitātes iemeslu.

Video ielādes platformas chaula.tv satura ierobežojošie noteikumi

Portāla www.chaula.tv lietošanas noteikumi https://chaula.tv/lv/noteikumi/

Portālā ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:

 • aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
 • aizskar personas godu un cieņu;
 • aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
 • ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
 • satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 • ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;
 • ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
 • cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla normālu darbību un drošību.

Atskaņotās mūzikas regulējošie noteikumi

Chaula.tv video rotācijā netiek atskaņoti video klipi, kuri:

 •  propagandē apreibinošu vielu lietošanu
 • aizskar personas godu un cieņu
 • aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu
 • ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska

Noteikumi stājās spēkā 2015. gada 25. martā.   

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: