Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

Aizvadīta domnīca “Vai viegli būt aktīvam?”

Autors: ChaulaTV | Skatījumi: 547 | Chaula Music, Chaula Culture, | 123  
22. oktobrī neformālā gaisotnē norisinājās domnīca “Vai viegli būt aktīvam?” Domnīca tika rīkota ar mērķi veicināt sadarbību starp krieviski un latviski runājošām nevalstiskajām organizācijām (NVO), apzināt aktuālās tēmas latviski un krieviski runājošiem jauniešiem, kā arī Eiropas jaunatnes dialoga ietvaros iesaistīt jauniešus jaunatnes politikas veidošanā par jautājumiem, kas ietekmē pašus jauniešus. Domnīca notiek projekta “LJP - Youth Voice Matters” ietvaros, kuru īsteno Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement Programme” ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā var atrast www.britishcouncil.lv.
  Pārkāpums veiksmīgi nosūtīts!
Jūsu iesniegumu izskatīsim tuvāko dienu laikā.

Ziņot par pārkāpumu

Izvēlies pārkāpumu!

600
Jāievada apraksts
Jāpiekrīt noteikumiem!

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: