Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

Atskats uz pasākumu “GENERATION Z. BE READY.”

Autors: ChaulaTV | Skatījumi: 322 | Chaula Study, | 51  
“GENERATION Z. BE READY.” ir Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts, kura pamatideja – palīdzēt jaunatnes darbiniekiem būt maksimāli gataviem darbā ar mūsdienu paaudzes jauniešiem. Projekta mērķis ir palielināt jauniešu organizāciju potenciālu, kā arī neformālās izglītības kvalitāti darbā ar jaunatni un atbalstīt jaunatnes darbiniekus Latvijā un Lietuvā, izmantojot pieredzes apmaiņu un efektīvas neformālās izglītības metodes. Projektā svarīgākais uzdevums bija izveidot instrumentu komplektu sešdesmit nodarbībām – katra nodarbība 90 minūšu garumā - jauniešiem no 14 līdz 16 gadiem latviešu, lietuviešu un krievu valodā. Vairāk informācijas par projektu var atrast lapā https://ej.uz/generationz
  Pārkāpums veiksmīgi nosūtīts!
Jūsu iesniegumu izskatīsim tuvāko dienu laikā.

Ziņot par pārkāpumu

Izvēlies pārkāpumu!

600
Jāievada apraksts
Jāpiekrīt noteikumiem!

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: