Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

Tiek veidota filma par dzejnieku un rakstnieku Arnoldu Auziņu

Autors: ChaulaTV | Skatījumi: 353 | Chaula News, Chaula Time, Chaula Culture, | 53  
Bagāta autoram ir ne vien dzīves pieredze, bet arī radošo darbu apjoms. A.Auziņš darbojies dažādos žanros, rakstot gan bērniem, gan pieaugušajiem. Lielu daļu no sava radošā mūža veltījis publicistikai, sarakstīdams piecas vēsturiska satura grāmatas. Savas dzīves laikā sarakstījis vairāk kā 70 grāmatas, no kurām zināmākās ir „Karuselis”, „Arnolds Auziņš klausās un smej. Pastāstiņi par latviešu literātiem”, „Labrīt, vakardiena!”, „Mīlestības mācība” u.c. Autors rakstījis arī vairākas lugas un prozas darbus bērniem un pieaugušajiem – „Spoks pilī”, „Nelaimes putns”, „Mirušie sāk runāt” un citas. Dzejoļi atdzejoti angļu, krievu, lietuviešu, gruzīnu, somu un bulgāru valodās. Filmā tiks atspoguļots A.Auziņa dzīvesstāsts no bērnības līdz mūsdienām. Filmā atklāsies rakstnieka ilgā darba mūža un dzīvesprieka formula. Šī filma būs unikalā arī ar to, ka tajā tiks parādīti 20.gadsimta otrās puses ievērojamākie inteliģences darbinieki (O.Vācietis, R.Ezera, I.Auziņš, Z.Ērgle, I.Ziedonis, S.Kaldupe, G.Treimanis, Ā.Elksne un daudzi citi). Filmas režisore – Inga Nestere, kura ir ekranizējusi rakstnieka stāstu „Zilie zvaniņi” un dzejoli „Vecmāmuļa”.
  Pārkāpums veiksmīgi nosūtīts!
Jūsu iesniegumu izskatīsim tuvāko dienu laikā.

Ziņot par pārkāpumu

Izvēlies pārkāpumu!

600
Jāievada apraksts
Jāpiekrīt noteikumiem!

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: