Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

Chaula Laiks - “Ventspils IT izaicinājums 2016”

Autors: ChaulaTV | Skatījumi: 2245 | Chaula Tech, Chaula Time, Chaula Study, | 411  
Ventspils pilsēta, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi organizē konkursu radošā IT pielietojumā 1. līdz 12. klašu skolēniem “Ventspils IT izaicinājums 2016”. Šī konkursa mērķis, atšķirībā no Latvijā tradicionālajām informātikas olimpiādēm, ir sekmēt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un radošuma attīstību, praksē pielietojot dažādas digitālās tehnoloģijas - digitālo foto, video un dažādas datorprogrammas problēmsituāciju risināšanā, komandas darba organizēšanā un izveidoto risinājumu prezentēšanā. Konkursa dalībniekiem būs iespējams iegūt un izmantot dažādus organizatoru veidotos mācību materiālus nepieciešamo datorprogrammu apguvei un prasmju pilnveidošanai. Skaties raidījumu Chaula Laiks katru darba dienu no 18:00 - 19:00
  Pārkāpums veiksmīgi nosūtīts!
Jūsu iesniegumu izskatīsim tuvāko dienu laikā.

Ziņot par pārkāpumu

Izvēlies pārkāpumu!

600
Jāievada apraksts
Jāpiekrīt noteikumiem!

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: