Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

Neatkarīgā teātra ''Skatuve'' šīs sezonas jaunumi.

Autors: ChaulaTV | Skatījumi: 2188 | Chaula Culture, | 432  
Teātris “Skatuve” ir viens no pirmajiem neatkarīgajiem teātriem Latvijā un pastāv jau divdesmit trešo gadu. Latvijas izpratnē neatkarīgs teātris ir teātris, kurš nesaņem finansējumu ne no valsts, ne no pašvaldības. Jāiztiek no valstī izsludinātajiem konkursiem, mērķprogrammām un no tā, ko paši nopelna vai sameklē pie sponsoriem. “Skatuve” veido attiecības ar teātra mākslas profesionāļiem, tajā skaitā – arī ar topošajiem. Anna Eižvertiņa ir ''Skatuves'' dvēsele.
  Pārkāpums veiksmīgi nosūtīts!
Jūsu iesniegumu izskatīsim tuvāko dienu laikā.

Ziņot par pārkāpumu

Izvēlies pārkāpumu!

600
Jāievada apraksts
Jāpiekrīt noteikumiem!

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: