Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

Aicinām iesaistīties diskusijā par garīgo veselību

Autors: ChaulaTV | Skatījumi: 445 | Chaula News, Chaula Time, Chaula Culture, | 43  
Jauniešu organizācija "Protests" ir nesen izveidojies ar mērķi palīdzēt jauniešiem mainīt pasauli sev apkārt. Kā? To skaties intervijā ar pārstāvēm Elizabeti un Agati no Protesta!
  Pārkāpums veiksmīgi nosūtīts!
Jūsu iesniegumu izskatīsim tuvāko dienu laikā.

Ziņot par pārkāpumu

Izvēlies pārkāpumu!

600
Jāievada apraksts
Jāpiekrīt noteikumiem!

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: