Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

ChaulaTV Reklāmas cenrādis 2017 - Lejupielādē šeit (PDF)


Baneru specifikācija:

Baneri tiek izvietoti ChaulaTV baneru mašīnā.
Skripti un citi resursi, kas izsauc ārējās sistēmas netiek izvietoti.

Banneris(-i) jāiesūta ne mazāk kā 2 darba dienas pirms reklāmas sākuma.
Formāti: jpg, .gif, .swf.
Svars: līdz 30 KB.
Flash baneriem:
- obligāti jāiesūta papildus fona attēls jpg formātā;
- versijai jābūt jaunākai par Flash 8;
- flash faila fona krāsu (Stage color) nedrīkst lietot kā reklāms fonu, jo mēs embed objektam liekam atribūtu  wmode=transparent, kā rezultātā  pazudīs reklāms fona krāsa. Lai nodrošinātu reklāmai fona krāsu, izmantojiet vēl vienu slāni (layer) Jūsu  vēlamajā krāsā.- skaņa jāsaskaņo ar ChaulaTV- banerim jābūt ar mainīgo ClickTag,

  clickTAG pogas action izpildāmais kods:

        ActionScript2:
            on (release) {
                if(_root.clickTAG.substr(0,5)=="http:"||_root.clickTAG.substr(0,6)=="https:") {
                    getURL (_root.clickTAG, "_blank");
                }
            }

         ActionScript3:
         clickTag_bn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, onMouseClick);
         function onMouseClick(event:MouseEvent):void {
              navigateToURL(new URLRequest(clickTag), “_blank”);
          }

 - Gif formāta baneri var būt animēti.
 - Linkam jābūt saistītam tikai ar reklāmas kampaņas mājas lapu.

Dinamiskie linki

1. Jāizveido savā WEB sistēmā jaunu XML lapu. Piemēram: www.viņu-web-lapa.lv/events.xml (lapai obligāti jābūt ar xml paplašinājumu).
2. Šajā lapā jāizvieto sekojoša xml konstrukcija (norādītie „event name” un „url” saturi – tikai piemēri):
 
http://www.infoski.lv/distancu-sleposana/sacensibu-kalendars/2010-2011-gada-sezona/janvaris/baltas-trases/" />
http://www.infoski.lv/distancu-sleposana/sacensibu-kalendars/2010-2011-gada-sezona/janvaris/ejowf-un-pjc-atlases-sacensibas/" />
http://www.infoski.lv/distancu-sleposana/sacensibu-kalendars/2010-2011-gada-sezona/janvaris/kvadrum-sleposanas-sprints/" />

3. Nosūtiet mums:
a) izveidotās xml lapas adresi. Piemēram: www.viņu-web-lapa.lv/events.xml;
b) vēlamo nosaukumu visam banerim un url, uz kurieni ved click (url nav obligāts);
c) logo, kuru novietot banerī pirms katra „event name” (nav obligāti). Logo izmērs 30 pix pa garāko malu, formāts: png, jpg, jpeg, gif.

4. Xml ierobežojumi:
a) „event name” maksimālais garums – 100 zīmes;
b) „event name” maksimālais skaits – 3 gab.

5. Būtiski par xml konstrukcijas saturu: 
xml jābūt precīzi sintaktiski izveidotam. To var pārbaudīt, piemēram, atverot šo lapu ar Opera browseri – jāparādās pilnai xml konstrukcijai bez kļūdām.


6. Kā darbosies dinamisko linku baneris ChaulaTV:
a) ChaulaTV serveris ik pēc 30 min. nolasīs xml no partnera norādītās lapas;
b) Šo informāciju atspoguļos ChaulaTV lietotājiem, neveicot pieprasījumu uz partnera lapu pie katra „view”;
c) Ja lietotājs spiedīs uz kāda „event name”, tad viņam atvērsies atbilstošā web lapa;
d) Partnera lapā var veikt izmaiņas pēc vajadzības – nav jāsaskaņo ar ChaulaTV. Izmaiņas ChaulaTV parādīsies vēlākais pēc 30 minūtēm;
e) Ja partnera lapa nebūs pieejama, tad baneris ChaulaTV nebūs redzams

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: