Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

STEaMup

STEaMup – Tavs palīgs STEM apgūšanai 

Vai esi kādreiz aizdomājies, ka zināšanas fizikā var uzlabot Tavus rezultātus sportā? Vai zini, kāpēc spīd saule un uz galvas neuzkrīt mēness? Vai zini, kā strādā televizors un internets? 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) jeb eksaktās zinības mūs pavada ik uz soļa – gan ikdienā, gan profesionālajā dzīvē. Tās skaidro šķietami neizskaidrojamo un ļauj izzināt mums apkārt notiekošo. Pateicoties STEM sniegtajām zināšanām, tiek radītas jaunas tehnoloģijas, programmas, kosmētika, medikamenti, skaidroti dabā notiekošie procesi. Tik daudz aizraujošu atklājumu! 

Ieskaties mājas lapā STEaMup.lv, kur atrodamie video un uzdevumi atvērs durvis uz STEM pasauli, iepazīstinot ar dažādu profesiju pārstāvjiem un skaidrojot šķietami sarežģīto viegli! 

Lai veicinātu izpratni par eksaktajām zinībām, VAS „Latvijas dzelzceļš“ sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā Misija” projekta „Latvijas Dzinējspēks“ ietvaros ir radījis mājas lapu STEaMup.lv kā palīgu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem eksakto mācību priekšmetu apgūšanā.

Kanāla video

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: