Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

Radām Novadam

Latvijā ir daudz talantīgu, godkārīgu un uzņēmīgu jauniešu, tomēr viņu potenciāls netiek pilnvērtīgi izmantots. Īstenojot biznesa projektus, radot jaunas darbavietas un piesaistot finansējumu, jaunieši var atklāt būtiskas prasmes un rakstura iezīmes: pārliecību par sevi, spēju uzņemties risku un atbildību, spēju darboties komandā un sasniegt reālus biznesa mērķus. Tās ir īpašības, kuras tiek augstu vērtētas gan sadarbības partneru, gan darba devēju acīs, tādēļ konkursa organizatori aicina jauniešus izmantot iespēju tikt ievērotiem un novērtētiem.

‘’Radām Novadam’’ vīzija - Latvijas ekonomikas pamatā ir cilvēku idejas un to īstenošana - latvietis kā uzņēmējs, augstas pievienotās vērtības radītājs, bet ‘’Radām Novadam’’ kā rīks šīs vīzijas sasniegšanā. Konkursa pilotprojekts 2014.-2016. gadā bija veiksmīgs un atzīts par vienu no labākajiem biznesa veicināšanas projektiem Eiropā, kas norāda uz šī rīka potenciālu un vērtīgumu. 

Konkursa mērķis: 

 Dot iespēju sevi apliecināt talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados. Konkursā jauniešu komandām līdz 2018.gada novembrim, realizējot biznesa idejas, ir jārada pēc iespējas lielāka ekonomiskā vērtība, radot jaunas darbavietas, piesaistot investīcijas, vienlaikus veicinot ekonomisko un sociālo attīstību šajos novados.

Kanāla video

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: