Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

LV 100 Svētku Rota

Svētku Rota jeb Latvijas valsts simtgades Jauniešu rīcības komiteja ir Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja papildus darbīgo roku un dzirdīgo ausu pāris, lai palīdzētu kopīgiem spēkiem radīt Latvijas valsts dzimšanas dienu ikkatram svētku piederīgajam īpašu. Mēs esam tilts, kas palīdz sadzirdēt un apvienot Latvijas jauniešus. Mēs esam palīgs svētku gatavošanas un svinēšanas ideju apkopošanā un īstenošanā. Mēs esam gatavi vēstīt par galvaspilsētas un reģionu jauniešu iecerētajiem darbiem un pasākumiem; mēs veidojam saziņu ar ārzemēs dzīvojošajiem jauniešiem; mēs palīdzam ikvienam sastapt domubiedrus un realizēt savu svētku ieceri.

Kanāla video

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: