Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

Chaula Street

Chaula Street piedāvā skatītājiem uzzināt  cilvēku viedokli Rīgas ielās par aktuāliem un svarīgiem jautājumiem Latvijā un pasaulē.  Jautājumi un atbildes  - Chaula Street kanāls ir sabiedrības brīvais mikrofons neatkarīgi no tā, vai jautājums ir par eiro, izglītības reformām vai Tava kaķa mīļāko rotaļlietu!

Kanāla video

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: