Autorizēties

Autorizējoties piekrītu Chaula.tv noteikumiem
  Ienākt ar e-klasi Ienākt ar twitter Ienākt ar draugiem.lv Ienākt ar facebook

Video status

 
Ienākt
 
Tiek ielādēts atskaņotājs..
 

2H

Informatīvs un uzmundrinošs rīta raidījums ar plašu ieskatu dienas svaigākajos jaunumos. Raidījums sevī ietver daudzveidīgas intervijas un skype sarunas ar mūsu skatītajiem un Latvija pazīstamiem cilvēkiem.

Kanāla video

Video Ielādēt video Kanāli

Mēs čivinām: